Sözlükte "ödenek" ne demek?

1. Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
2. Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.
3. Parlamento üyelerine, görevleri nedeniyle verilen, yolluk dışında kalan paraödenek

Ödenek kelimesinin ingilizcesi

n. appropriation, fund, grant, allocation, allowance, grant in aid, award, supply

Ödenek ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Allocation, allovvance) Genel anlamda bir işe ayrılan para miktarı demektir. Eski dildeki karşılığı "tahsisat’’ tır. Devlet bütçesinde, kamu hizmetlerinin görülebilmesi için çeşitli harcama fasılalarına konulan paralara ödenek adı verilir. Örneğin bir fasıla konulan tüm para harcanmışsa, "ödenek bitti" denir. Yıl içinde ödeneklerini tüketen bir kamu kurumu, belirli koşullar altında Maliye ve Gümrük Bakanlığından ek ödenek talebinde bulunabilir.

--Reklam--